Now Reading
PHÁO – 2 Phút Hơn (Kaiz Remix) Chords and Tabs for Guitar and Piano

PHÁO – 2 Phút Hơn (Kaiz Remix) Chords and Tabs for Guitar and Piano

Enable Light Mode
#
A+
A-

This single was released on 18 December 2020. The vocals are by Pháo, the music is produced by Pháo, and the lyrics are written by Kaiz.
This song is originally in the key of E Minor. You can change it to any key you want, using the Transpose option. The average tempo is 126 BPM. These chords are simple and easy to play on the guitar, ukulele or piano.
Vocals: Pháo ,
Producer: Kaiz,
Writer: Pháo ,

 
Original Key: E Minor
Time Signature: 4/4
Tempo: 126
Suggested Strumming: DU,DU,DU,DU
c h o r d z o n e . o r g
 [INTRO]

  Em
 . 
 
 [VERSE]
 Em
 Tay em đang run run nhưng anh thì cứ rót đi
 C            D
 Anh mà không nể em là khi mà anh không hết ly
 Em
 Uống thêm vài ly đời mình chẳng mấy khi vui
 C               D
 Nốc thêm vài chai vì anh em chẳng mấy khi gặp lại

 Em
 Nơi đây đang xoay xoay, thế gian đang xoay vòng
 C          D 
 Anh đang ở nơi đâu, biết anh có thay lòng?
 Em
 Đừng nói chi
   C     D
 Mà mình uống đi

 www.chordzone.org
 
 [PRE-CHORUS]  
 Em
 Một hai ba bốn hai ba một
  Em
 Hình như anh nói anh say rồi
 Em
 Một hai ba bốn hai ba một
  Em
 Hình như anh nói anh yêu em rồi

 [INSTRUMENTAL] 
 
 Em
  .
 
 [CHORUS]
 Em
 Đừng nói chi
 Em
 Mà mình uống đi
 Em
 Đừng nói chi
 Em
 Mà mình uống đi

 [VERSE]
 Em
 Tay em đang run run nhưng anh thì cứ rót đi
  C           D
 Anh mà không nể em là khi mà anh không hết ly
  Em
 Uống thêm vài ly đời mình chẳng mấy khi vui
 C              D
 Nốc thêm vài chai vì anh em chẳng mấy khi gặp lại

 
 Em
 Nơi đây đang xoay xoay, thế gian đang xoay vòng
 C          D 
 Anh đang ở nơi đâu, biết anh có thay lòng?
 Em 
 Đừng nói chi
  C     D
 Mà mình uống đi
 
 www.chordzone.org
 
 [PRE-CHORUS]  
 Em
 Một hai ba bốn hai ba một
  Em
 Hình như anh nói anh say rồi
 Em
 Một hai ba bốn hai ba một
  Em
 Hình như anh nói anh yêu em rồi
 
 [INSTRUMENTAL] 
 
 Em
  .
 

Recommended for you:


Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]