SANJU (2018)

SANJU - Baba Bolta Hai Bas Ho Gaya Chords and Lyrics

SANJU – Baba Bolta Hai Bas Ho Gaya Chords and Lyrics

This song is from the movie Sanju (2018), released on 20 June 2018 starring Ranbir…

SANJU - Bhopu Baj Raha Hai Chords and Lyrics

SANJU – Bhopu Baj Raha Hai Chords and Lyrics

This song is from the movie Sanju (2018), released on 29 June 2018 starring Ranbir…

SANJU – Ruby Ruby Chords and Lyrics

This song is from the movie Sanju (2018), released on 20 June 2018 starring Ranbir…

SANJU – Kar Har Maidaan Fateh Chords and Lyrics

This song is from the movie Sanju (2018), released on 10 June 2018 starring Ranbir…

SANJU – Main Badhiya Tu Bhi Badhiya Chords and Lyrics

This song is from the movie Sanju (2018), released on 03 June 2018 starring Sonu…